Address: 7, Lenina Street, Buda-Koshelevo, 247350

Е-mail: budarik@mail.gomel.by

Phone/fax: +375-2336-2-50-00

Moiseyenko Art Gallery The Buda-Koshelevo District Executive Committee Buda-Koshelevo District Cultural Center Fountain in the town of Buda-Koshelevo
Moiseyenko Art Gallery
Main Photos

Photos

 
  The 2014 harvest  The 2014 harvest
16 September 2014